Jewish Community for Beginners and Experts

Episode 11 – The question is still valid: who is Jewish?

Az előadás azt a kérdést vizsgálja, hogy vajon mióta tilos a vegyesházasság a zsidó hagyományban, és mióta számítanak azok vallási szempontból zsidónak, akik anyai ágon zsidók. Az előadás konklúziója szerint a mai magyarországi zsidó valóságban indokolt nem csak azokat tekinteni zsidóknak, akik a zsidó vallásjog szerint is zsidók, hanem a Jewish Peoplehood részeként kell tekinteni minden a zsidó közösségben aktív, zsidó származású emberre és a családtagjaira.