Jewish Community for Beginners and Experts

Episode 1 – Why the need for community?

"Ha sikerül a zsidó közösséget olyan emberek közösségévé tenni, akik ismerik a közös történeteinket, hisznek a közös értékeinkben, hajlandóak az értékeik megvalósításáért elkötelezetten cselekedni, akkor a zsidó közösséghez tartozás örömforrás lesz, és a közösség tagjainak egyéni élete is boldogabb lesz, mintha a közösségben való részvétel nélkül élnének.” Az előadás azt a kérdést vizsgálja, hogy mi a közösségek szerepe az emberré válás szempontjából és miért fontos a partikuláris kulturális közösségek fennmaradása a 21. századi egyének szempontjából.