Jewish Community for Beginners and Experts

Episode 7 – How to use and not misuse the future?

Az előadás többek között a speciálisan magyar status quo ante közösség  történetével és a hozzá kapcsolódó tévhitekkel foglalkozik. Az előadás egy talmudi történetet ironikus és önreflektív történelemszemléletét állítja szembe azokkal a mai törekvésekkel, amelyek újraélesztés címén megpróbálják történelmietlenül kisajátítani maguknak a status quo irányzatot, amely végérvényesen megszűnt.